Maarten Koningsveld

Helpt overheden om wendbaar en weerbaar te zijn

Wie is Maarten Koningsveld
Wat kan Maarten voor u doen?
Neem contact op!

Over Maarten

Maarten’s missie is om overheden te helpen om wendbaar en weerbaar te zijn in een steeds sneller veranderende wereld. De golf van onvermijdelijke en disruptieve veranderingen die op overheden af komen, kan verlammend werken. Hoe hou je als gemeente, provincie of andere overheidsorgansiatie het hoofd boven water? Terwijl je wetten moet implementeren die je hele informatiehuishouding overhoop gooien? Wanneer de maatschappij verwacht dat je particpatie en transparatie onderdeeel maakt van al je werkprocessen? Als er van je verlangd wordt dat je niet alleen als vergunningverlener en regelgever opereert, maar ook als regisseur in een netwerk van gelijkwaardige ketenpartners? En je ondertussen te maken hebt met personeelstekort en verouderende systemen?

Doordat hij decentrale overheden als geen ander kent, helpt hij om grote complexe (meervoudige) opgaven te versimpelen tot een concrete en doelgerichte aanpak. Een integrale aanpak over mensen, informatiehuishouding, processen én organisatie heen. Die je als overheid helpt om wendbaarder en weerbaarder te worden.

Maarten werkte als ambtenaar, projectleider, lobbyist en consultant voor een groot aantal publieke en private partijen. Hij is een ervaren penvoerder en kan de vaak complexe en wollige input van verschilende partijen samenbrengen in to-the-point beslisstukken. Door collega’s en opdrachtgevers wordt hij getypeerd als een ‘vertaler’: hij vertaalt de gedetailleerde belevingswereld van technische of juridische specialisten makkelijk en toepasbaar naar de taal van generalisten als bestuurders en beleidsmakers en vertaalt andersom de wensen en behoeften van die generalisten naar concrete vragen en opdrachten voor specialisten.   

In december 2023 verschenen:

AI voor Bestuurders in de Publieke Sector
Verantwoordelijkheid en Opdrachtgeverschap

Dit boek biedt bestuurders concrete handvatten om de juiste keuzes te maken bij de inzet van AI. Het gaat niet alleen over de technische nuances, maar vooral over hoe AI benut kan worden op een manier die dienstbaar is aan het collectieve belang en die toekomstvast en verantwoord is. Bestuurlijke besluitvorming en professioneel opdrachtgeverschap zijn hierin essentieel. In een wereld die in rap tempo verandert, is een verantwoorde bestuurlijke koers niet slechts wenselijk, maar absoluut noodzakelijk.


Dit boek is geschreven door Floor Kist en Maarten Koningsveld en bevat een handzame checklist voor bestuurders. 

Koop dit boek
In maart 2021 verschenen:

Democratie in crisis

We leven in een wereld waarin echt nieuws niet langer van ‘fake news’ te onderscheiden is. Waar je op basis van persoonlijke voorkeuren door onbegrijpelijke algoritmes precies de informatie aangeboden krijgt die past bij jouw wereldbeeld. En waar de verschillen tussen de wereld van politiek en de wereld van grote technologiebedrijven steeds groter dreigen te worden, met een mogelijke machtsstrijd als gevolg. Onze wereld verandert in hoog tempo en dat heeft gevolgen voor alle onderdelen van het dagelijks leven.

Maar wat betekenen al die veranderingen voor de overheid en voor jou als kiezer? Kunnen onze democratische instituties wel blijven zoals ze zijn ontworpen? Maarten Koningsveld bespreekt de belangrijkste oorzaken van de grote veranderingen in onze tijd. En hij onderzoekt op welke manier die van invloed zijn op de democratische rechtsstaat. Dit boek laat zien dat het tijd is om de democratische rechtsstaat te beschermen. En dat het daarvoor nodig is om te veranderen.

InkijkexemplaarBestel op Bol.comBestel op Managementboek.nl

‘Democratie in crisis’ in de media

(selectie)

Met ’Democratie in crisis’ schreef politicoloog Maarten Koningsveld een alarmerend boek. […] Heldere uiteenzetting over geschiedenis van de democratie in kort bestek, met weetjes en razend actuele feiten.

Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad, Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Gooi- en Eemlander

Het Huis van Staat, staat als een huis, maar het piept en kraakt. We moeten onderhoud plegen en zaken oppakken die de staat bedreigen.

Binnenlands Bestuur

Koningsveld toont dat de verschillen tussen politiek en grote technologiebedrijven almaar groter worden, terwijl die laatste zich steeds meer als een overheid gedragen.

Financieel Dagblad

Voorkom dat big tech in Nederland de regels bepaalt.

Trouw

Handzaam zelfhulpboek voor ‘patiënt democratie’

De Volkskrant

Een boek dat we aanraden

Nieuwsbrief ProDemos

Vlot geschreven […] een leerzame verkenning van technologische bedreigingen voor de democratie.

Elsevier Weekblad

Wijze woorden, die hopelijk in een nieuw regeerakkoord worden verankerd.

Platform Overheid.nl

Mismatch tussen het tempo waarin de maatschappij ontwikkelt en de snelheid waarop wetten worden gemaakt.

BNR – De Ochtendspits
Foto door Anna Shvets: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/jonge-jongen-die-in-jasje-witte-bloempot-houdt-3771640/

Wat de Woo ons leert over eigenaarschap

De Woo is 2 jaar oud! Ik beschreef de belangrijkste les die de Woo ons w.m.b. heeft geleerd: hoe belangrijk ‘eigenaarschap’ is. Eigenaarschap krijgt weliswaar veel aandacht binnen gemeenten, maar nog niet altijd op de juiste manier…

Read more

Algoritmes en controle van de macht

Het algoritmeregister kan een mooi hulpmiddel zijn voor politici, journalisten en andere controleurs van de macht. Nu het ruim een jaar in gebruik is, is het interessant om te kijken[…]

Read more
Waarom het alledaagse belangrijk is...

Waarom het alledaagse belangrijk is…

2023 Is bijna voorbij en dus wordt er teruggeblikt. Alles dat nieuw, bijzonder en opvallend was heeft onze aandacht, maar is dat wel terecht? Ik eindig met een pleidooi waarom gemeenten 2024 zouden moeten gebruiken om het gewone, voorspelbare en herkenbare te vieren. En daarmee ‘de basis op orde’ te gaan krijgen. Over projectmatig werken, het toeslagenschandaal, de Beleidsbubbel van Marije van den Berg, het Ravijn en eigenaarschap.

Read more
LEZINGEN

De wereld verandert snel en ingrijpend.
Hoe zorg je dat je relevant blijft?

Maarten geeft lezingen waarin hij de grote veranderingen in de wereld om ons heen duidt met aansprekende foto’s, film en voorbeelden. Hij legt hele technische ontwikkelingen uit op een manier die gewone mensen begrijpen en legt de verbinding naar dagelijks werk en leven. Maarten kan u helpen om complexe onderwerpen als Big Data, Artificiële Intelligentie (AI) en Blockchain zo te presenteren aan uw gasten of medewerkers dat ze zin hebben om aan de slag te gaan met innovatie.

Democratie in crisis

In maart 2021 verscheen Maarten’s eerste boek. Hij bespreekt erin hoe de beginselen van de democratische rechtsstaat in gevaar komen als gevolg van grote en snelle technologische veranderingen in de maatschappij. In de lezing over ‘Democratie in crisis’ neemt hij uw publiek mee met aansprekende voorbeelden in het boek en actuele nieuwsfeiten en brengt zo een stoffig onderwerp als ‘de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat’ in een moderne, digitale, maar begrijpelijke context. Hij legt uit waarom de manier waarop onze overheid nu is georganiseerd, wringt en wat mogelijkheden zijn om de democratische rechtstaat met kleine aanpassingen toekomstbestendiger te maken. 

De Wereld Verandert

Deze lezing laat niet alleen zien hoe de wereld verandert, maar Maarten legt er ook in uit waarom. Hij gaat in op de drijvende krachten achter grote technologische ontwikkelingen als het internet, sociale media en platformbedrijven en licht toe waarom we moeten verwachten dat de exponentiële groei van rekenkracht die dat allemaal mogelijk maakt niet zomaar zal afremmen. Met zowel herkenbare als nieuwe voorbeelden inspireert en motiveert hij om verandering te omarmen, terwijl hij oog houdt voor de angst die veel mensen voelen dat die verandering wel heel snel de wereld om ons heen verandert. Met concrete handreikingen hoe je als mens en als organisatie nú aan de slag kan gaan maakt hij de drempel om te beginnen lager.

De Gemeente in de digitale tijd

Maarten werkte in verschillende rollen voor en met gemeenten. In deze lezing gaat hij specifiek in op wat grote technologische ontwikkelingen als ‘big data’, kunstmatige intelligentie (AI), ‘crowdsourcing’, voor een gemeente kunnen betekenen. Daarbij gaat hij in op de verschillende rollen die een gemeente heeft, zoals regelgever, grondeigenaar, vergunningverlener, politiek orgaan, handhaver, ontwikkelaar, zorgverantwoordelijke, belastingophaler en gebiedsregisseur. Hij helpt gemeenten, hun medewerkers en ketenpartners om te zien wat kansen en bedreigingen van nieuwe ontwikkelingen zijn en geeft concrete voorbeelden hoe je daarmee om kan gaan.

Naar een nieuw verdienmodel

De snelle en grote veranderingen van deze tijd dwingen bedrijven en andere organisaties om hun bedrijfsmodel tegen het licht te houden. Disruptieve concurrenten zorgen er in verschillende markten voor dat organisaties die soms al tientallen jaren marktleider waren, in korte tijd in grote problemen komen. Op tijd je organisatie aanpassen is het devies, maar dat is voor veel medewerkers, bazen én ketenpartners vaak een gigantische opgave. In deze lezing zorgt Maarten voor een gevoel van urgentie door voorbeelden te geven van grote disrupties, maar laat hij ook zien wat de praktische en overzichtelijke stappen zijn die je kan zetten om te zorgen dat jouw organisatie wel kan overleven in een tijd van big data, zelflerende systemen en alsmaar veranderende omstandigheden – zonder het karakter van je eigen organisatie geweld aan te doen!

De macht van ‘Big Tech’

Bedrijven als Amazon, Alibaba, Alphabet (het moederbedrijf van Google), Apple, Facebook, Tencent groeien uit tot gigantische reuzen. Ze bepalen steeds meer delen van ons dagelijks leven en breiden continu uit naar nieuwe delen van de wereld en omarmen nieuwe bedrijfstakken. Ze groeien uit tot bedrijfsconglomeraten die steeds machtiger worden. In deze lezing legt Maarten uit hoe de bedrijven hun geld verdienen, op welke formele en informele manieren ze hun macht gebruiken en hoe ze ervoor zorgen dat de verhouding tussen burgers en overheid verandert. Verschillende overheden nemen maatregelen om de macht van technologiereuzen te beteugelen, maar zal dat succes hebben? Maarten maakt dit complexe onderwerp begrijpelijk met herkenbare voorbeelden en door verbanden te leggen die voor veel mensen niet zomaar zichtbaar zijn.

Wet open overheid (Woo)

Maarten hielp meer dan 10 gemeenten bij de voorbereiding op en implementatie van de Wet open overheid (Woo). Die verving op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naast passieve openbaarmaking zoals al onder Wob introduceert de Woo ook een plicht om overheidsonformatie actief openbaar te maken via het platform PLOOI. Die plicht wordt gefaseerd over een aantal jaar ingevoerd en heeft enorme impact!

Wat valt er allemaal onder de Woo? Wat betekent de implementatie van de Woo voor jouw bestuursorgaan? Op welke manier kan je ervoor zorgen dat je medewerkers, informatiehuishouding, processen en samenwerkingspartners op tijd en doelgericht meegenomen worden? Maarten kan jouw organsiatie in een korte lezing uitleggen wat je wanneer moet doen en hoe je ‘de olifant in plakjes snijdt’.

Maarten werkte o.a. voor: