Aanbod

Maarten helpt organisaties om goed om te gaan met de veranderingen in de wereld om ons heen. Hij heeft een brede ervaring in zijn werk voor overheden, bedrijven en andere organisaties. In veel van zijn werk speelt innovatie een belangrijke rol. Maarten is in het bijzonder goed om hele technische onderwerpen begrijpelijk te maken voor generalisten en legt een snelle link tussen hele praktische oplossingen en de belangrijkste doelen voor een organisatie.

Hierbij wordt Maarten gedreven door zijn missie: “De overheid helpen om wendbaar en weerbaar te worden in een tijd van onvermijdelijke en disruptieve veranderingen” Daar kan Maarten aan bijdragen door korte opdrachten, zoals een lezing of workshop, maar ook door opdrachten waarin hij enkele maanden samen met een opdrachtgever bouwt aan een betere organisatie. In beginsel werkt Maarten altijd parttime in meerdere opdrachten tegelijkertijd, zodat zijn opdrachtgevers veel baat hebben van de kruisbestuiving tussen verschillende werelden.

Maarten kan uw organisatie wellicht helpen door grote complexe onderwerpen te vertalen naar een concrete aanpak, door te inspireren, door de veranderingen die voor uw organisatie relevant zijn te laten zien én begrijpen, de spiegel voor te houden en door de kansen te formuleren uw organisatie kan pakken om de veranderingen zo succesvol mogelijk te gebruiken. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan:

  • Door – samen met uw collega’s – een concrete aanpak op te stellen voor grootste en complexe implementatietrajecten, zoals de Wet open overheid (Woo). Maarten helpt door overzicht in de opgaven te brengen, die op te delen in behapbare deelopgaven en creëert draagvlak en een projectmatige organisatie die zelfstandig door blijft draaien nadat hij weer weg is.
  • Als penvoerder van beslisstukken waarin complexe onderwerpen worden teruggebracht tot de kern van de zaak of een lobbybrief met input van verschillende afdelingen en/of organisaties.
  • Door een samenwerkingstraject op te starten tussen uw organisatie en één of meerdere overheden, bedrijven of andere organisaties.
  • Door een rol als dagvoorzitter, facilitator van uw congres, workshop of marktconsultatie.
  • Door het houden van een inspirerende lezing voor uw collega’s en/of de bezoekers van uw evenement.
  • Er kan natuurlijk veel meer! Neem contact op voor een afspraak.