Blog

Waarom het alledaagse belangrijk is…

2023 Is bijna voorbij en dus wordt er teruggeblikt. Alles dat nieuw, bijzonder en opvallend was heeft onze aandacht, maar is dat wel terecht? Ik eindig met een pleidooi waarom gemeenten 2024 zouden moeten gebruiken om het gewone, voorspelbare en herkenbare te vieren. En daarmee ‘de basis op orde’ te gaan krijgen. Over projectmatig werken, het toeslagenschandaal, de Beleidsbubbel van Marije van den Berg, het Ravijn en eigenaarschap.

De jongen die ‘wolf’ riep

2022 bleek het jaar van het uitstel van wetten rond de informatiehuishouding van overheden. Het doet inmiddels erg denken aan de fabel van de jongen die ‘wolf’ riep…

Digitale wetgeving: hoe komen we van uitstel naar samenhang?!

Wederom wordt een wet die eisen stelt aan de informatiehuishouding van overheden uitgesteld. Nogmaals uitgesteld, want de datum wordt niet voor de eerste doorgeschoven. Dit keer gaat het niet om de inmiddels beruchte Omgevingswet, maar om de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Het is hoog tijd dat er samenhang komt tussen de lange lijst…
Lees meer

4 redenen waarom digitalisering structureel op de bestuurderstafel thuishoort

Als eerste kabinet ooit heeft het kabinet-Rutte IV een bewindspersoon voor digitalisering aangesteld. Daarmee is het onderwerp opgeschaald van een uitvoeringsvraagstuk naar een belangrijk bestuurlijk thema. Dit verdient na de gemeenteraadsverkiezingen absoluut navolging op lokaal niveau. Wil je weten waarom ook jouw gemeente digitalisering structureel aan de bestuurstafel moet bespreken? We zetten de vier belangrijkste…
Lees meer

Kikkers koken in een kruiwagen

De manier waarop we omgaan met de grote problemen van deze tijd kenmerkt zich door kleine aanpassingen, in plaats van grote veranderingen. De vergelijking met het kokende-kikker-syndroom is treffend. Ondertussen lijkt Politiek Den Haag druk om zoveel mogelijk kikkers in de kruiwagen te houden…

Rutte in Nieuwsuur: een voorbeeld van oude bestuurscultuur?

De Toeslagenaffaire bepaalt al maanden de politieke agenda in Den Haag én in de media. Maar daags nadat Tweede Kamerleden urenlang met gedupeerde ouders spraken, lijkt iedereen toch meer bezig met het Rutte-interview, waarin hij juist de nadelige effecten van die affaire van zich af probeerde te schudden. Toeval of niet?

Gefragmenteerd naar de onderhandelingstafel

Na een chaotische start bracht de komst van de door de wol geverfde Tjeenk Willink de rust weer een beetje terug in de formatie. Opeens hadden media ook oog voor andere onderwerpen en kwam er weer meer aandacht voor de inhoud. Maar als je die inhoud bekijkt, zie je dat die wel heel erg gefragmenteerd is. Kunnen we zo wel tot een integrale aanpak van de problemen komen?

Dé grote vraag is: Wat gaat het kabinet niét doen?

De verkiezingscampagne van 2021 mistte een thema. Er was eigenlijk geen beleidsonderwerp zonder klacht dat het te weinig aandacht kreeg – corona incluis. Gelukkig hoeven we voor een themaloze formatie niet te vrezen. Al voor het hele formatiecircus goed en wel op gang is gekomen diende hét hoofdthema zich aan: Tegenmacht. De grote vraag is wat het kabinet kan laten om haar tegenmacht te versterken.

Stemmen zonder achterdeurtje

Net als in 2017 is er deze verkiezingsperiode een groot onderwerp voor iedereen voelbaar is, maar speelt het nauwelijks een rol in de verkiezingsstrijd. Toen was dat het klimaat, nu is digitalisering het onderwerp waarover politiek debat uitblijft. En dat is jammer, want het is super actueel en de verschillen tussen partijen zijn groot. Zelfs een heel actueel onderwerp als over encryptie wordt niet gesproken.

Microtargeting

De verkiezingsstrijd is begonnen. Partijen presenteren zich aan de kiezer, onder andere via gerichte advertenties op sociale media. Niet alle partijen ondertekenden echter de gedragscode. Waar moeten we op letten?