Categorie: Uncategorized

Wat de Woo ons leert over eigenaarschap

De Woo is 2 jaar oud! Ik beschreef de belangrijkste les die de Woo ons w.m.b. heeft geleerd: hoe belangrijk ‘eigenaarschap’ is. Eigenaarschap krijgt weliswaar veel aandacht binnen gemeenten, maar nog niet altijd op de juiste manier…

Algoritmes en controle van de macht

Het algoritmeregister kan een mooi hulpmiddel zijn voor politici, journalisten en andere controleurs van de macht. Nu het ruim een jaar in gebruik is, is het interessant om te kijken of het daar ook écht bij kan helpen. Ik onderzocht het in een test-case: anonimiseringssoftware die gebruikt wordt bij o.a. Woo-verzoeken. Je ziet nogal wat…
Lees meer

Waarom het alledaagse belangrijk is…

2023 Is bijna voorbij en dus wordt er teruggeblikt. Alles dat nieuw, bijzonder en opvallend was heeft onze aandacht, maar is dat wel terecht? Ik eindig met een pleidooi waarom gemeenten 2024 zouden moeten gebruiken om het gewone, voorspelbare en herkenbare te vieren. En daarmee ‘de basis op orde’ te gaan krijgen. Over projectmatig werken, het toeslagenschandaal, de Beleidsbubbel van Marije van den Berg, het Ravijn en eigenaarschap.

De jongen die ‘wolf’ riep

2022 bleek het jaar van het uitstel van wetten rond de informatiehuishouding van overheden. Het doet inmiddels erg denken aan de fabel van de jongen die ‘wolf’ riep…

Digitale wetgeving: hoe komen we van uitstel naar samenhang?!

Wederom wordt een wet die eisen stelt aan de informatiehuishouding van overheden uitgesteld. Nogmaals uitgesteld, want de datum wordt niet voor de eerste doorgeschoven. Dit keer gaat het niet om de inmiddels beruchte Omgevingswet, maar om de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Het is hoog tijd dat er samenhang komt tussen de lange lijst…
Lees meer

4 redenen waarom digitalisering structureel op de bestuurderstafel thuishoort

Als eerste kabinet ooit heeft het kabinet-Rutte IV een bewindspersoon voor digitalisering aangesteld. Daarmee is het onderwerp opgeschaald van een uitvoeringsvraagstuk naar een belangrijk bestuurlijk thema. Dit verdient na de gemeenteraadsverkiezingen absoluut navolging op lokaal niveau. Wil je weten waarom ook jouw gemeente digitalisering structureel aan de bestuurstafel moet bespreken? We zetten de vier belangrijkste…
Lees meer